• Pennor

    Pennor till min Travelers notebook

    “Pennan är mäktigare än svärdet!” Ordspråkets betydelse  är att det skrivna ordet är  starkare som maktmedel än vad krig och våld är.Vapen kan skada och skrämma människor, men det skrivna ordet och idéer kan både övertyga och ge människor hopp, hur eländiga omständigheter de än lever i. För mig känns det självklart att det skrivna ordet är så viktigt att det faktiskt anses mäktigare än svärdet.Med pennan kan alla uppleva den verklighet de vill, med pennan kan du berätta om den tid du lever i nu,  för att andra människor flera hundra år senare ska kunna läsa och förstå vad du har upplevt för så länge sedan. Pennan ger dig…