Bullet Jornal

“Getting things done”och bullet journaling

Iron rust from disuse.
Water loses it purity from stagnation…
Even so does inaction sap the vigor of the mind.
                – Leonardo da Vinci

“Getting Things Done” är en  time-managment metod som har funnits med sen 2001, men som nu har ökat dramatiskt i sin popularitet, denna metods grundare har beskrivit den  i en bok med samma titel “Getting Things Done”  han är  produktivitets konsulent och heter  David Allen.

När man talar om den här metoden så refererar man ofta till den som GTD. Det här är en metodik för personlig produktivitet. Den svenska översättningen heter ” Få det gjort!”och har kommit i två upplagor, en 2007 0ch nu en 2016.

GTD metoden vilar på iden om att flytta planerade saker “att göra” och olika projekt  från huvudet, till anteckningsboken (din bullet journal?) genom att skriva ner dem och sen bryta ner dem till små hanterbara bitar (listor), som man direkt kan jobba med. Det här gör att du inte behöver hålla i minnet vad det var du skulle göra utan att du istället kan lägga tiden på att faktiskt göra det du har bestämt dig för att göra.

David demonstrerar hur denna metod kan vara stress reducerande genom följande övning, koncentrera dig på något du behöver göra som har kommit in i ditt liv som inte har ett  självklart slut på det hela, eller där nästa steg är oklart.

 • Välj nu något som har kommit in i ditt liv som inte har ett självklart slut, eller där nästa steg är oklart. Vad är det i det hela som distraherar dig, irriterar eller intresserar dig ?
 • Skriv ner en förklaring på vad en bra lösning på problemet  skulle vara i en mening. Vad är din definiering av att “vara klar”?
 • Skriv ner nästa handling för att ta dig ett steg närmare din önskade  lösning på problemet.
 • Känn nu efter hur du känner dig efter den här övningen i motsatts hur du kände dig innan du genomförde den. David  säger att stress kan reduceras och produktivitet öka genom att man har påminnelser om allt man inte jobbar med just nu i ett system som du litar fullt på och detta system skall vara  i något utanför din egen hjärna.(bullet journal någon?)
  På det viset kan du arbeta med det du håller på med just nu utan att störas av allt annat som du måste “komma ihåg”. Det gör systemet åt dig. För att använda sig av GTD systemet behöver man ha en inbox, en soptunna, någon typ av fil system för referensmaterial, flera listor, och en kalender av något slag. De här verktygen kan vara analoga eller elektroniska. När “saker att göra” gör entré i ditt liv, så ska det fångas med dessa verktyg och processas med följande verktyg.

Arbetsflöde

När allt material “saker att göra” är samlade i inboxen( på datorn eller i en fysisk korg eller låda), och varje sak är bearbetad och organiserad genom att ställa frågor till dig själv så kommer de att hamna i något av dessa kategorier:
 • I sopkorgen (inget  viktigt!Inget att spara)
 • På listan “Det ska jag göra någon gång i framtiden”
 • Referensmaterial i ditt filsystem.
 • På en listan med “att göra” där du har definierat målet och vad nästa steg är.
 • Om “att göra” har fler än två steg innan det är klart sätts det på en projekt lista.
 • Gör det på en gång om det inte tar mer än två minuter att göra .
 • Delegera saker till andra när det behövs, skriv då på en “väntar på” lista vem du delegerar till och när du väntar att det skall vara klart.
 • En “nästa aktion” lista för allt som bara har ett steg  för att bli klart.
 • Tids- eller dags specifika möten eller händelser som bara kan göras på viss tid eller dag skrivs in i din almanacka.
  Töm din inbox varje dag eller åtminstone varje vecka. (Zero inbox)
  Använd inte din inbox  som  en “att göra lista”.Att tömma din inbox betyder inte att du ska vara klar med alla saker som finns där utan det betyder  bara att du har :

  1. Samlat in “saker att göra” (från inboxen).
  2. Bearbetat(vad är det? och vad är målet med det, när vet du att du är klar med det?)
  3. Organiserat, vart skall du kunna återfinna “saker att göra” när du är beredd att göra dem?(listor, projekt)

Gör sen listor beroende på vart du är, t ex “vid datorn” för saker som bara kan göras när du sitter vid datorn, “telefonsamtal” när du har tid över och en telefon i närheten, en lista för “på jobbet” eller “hemma” likaså en lista för “ärenden”. På detta sätt blir du bara påmind om de saker du faktiskt kan göra när du sitter vid datorn och inte alla andra  saker som vad du ska köpa nästa gång du åker in för att handla.
Här ser jag en möjlighet att använda olika kollektioner i olika anteckningsböcker i din bullet journal.

Kontroll

David  råder människor att starta GTD i ett papersbaserat system . Två särskilt viktiga nyckel element i GTD är – kontroll och perspektiv. Arbetsflödet är det centrala i kontroll delen. Målet med den här kontroll processen i GTD är att få allting förutom det du har för handen just nu, ut ur huvudet och in i det system som du nu har lärt dig att lita på.

Perspektiv

Motsatsen till  “mind like water” är ett sinne som aldrig återvänder till lugnet utan ständigt påverkas av varje input i våran vardag,  men med ett system du litar på och ett sinne som “mind like water” får du ett bättre perspektiv på ditt liv.
David rekommenderar reflektion från sex nivåer eller horisonter.

 1. Nuvarande aktions.
 2. Nuvarande projekt.
 3. Dina olika skyldigheter
 4. 1–2 års mål
 5. 3–5 års mål
 6. Ditt liv.

Att  fokuserar på att få ordning på de små sakerna först är viktigast, för att sedan få tid och ork över för de större sakerna. Genom att utveckla och använda ett system som man litar på kan man ta hand om saker på daglig nivå, och då kan man få tillgång till mental kapacitet som annars skulle ha upptagits av en massa småsaker.

David rekommenderar att man schemalägger en stund varje vecka där man reflekterar och tänker igenom de olika nivåerna. Perspektivet man får från dessa genomgångar skall tala om för en hur man skall prioritera de olika sakerna på projekt nivå.
Vad du prioriterar på projektnivån ska i sin tur tala om vad du skall  prioritera på “att göra” nivån.
Under den genomgång som du gör en gång i veckan skall du bestämma, vart de olika “att göra” skall finnas t ex alla telefonsamtal på telefonlistan och så vidare.

Nedan finns en video som visar hur du kan använda dig av GTD i din egen bujo.

Ha det så bra så hörs vi nästa gång ♥

Videon nedan är från Bohoberrys you tube kanal.

 

En kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *